Obsah

Přehled starostů obce Šťáhlavy  a předsedů národního výboru ve Šťáhlavech 

1850                       starosta Antonín Pokorný

1870                       starosta Josef Chvátal

1873 - 1880           starosta Václav Holub

1880 - 1883           starosta František Trykar

1884 - 1895           starosta František Trefný

1895 - 1915           starosta MUDr. Antonín Čížek

1915 - 1919           starosta Václav Holub

1919 - 1937           starosta Josef Frank                       

1937 - 1945           starosta František Trykar                

1945                       předseda RNV Josef Adamec        

1945 - 1946           předseda RNV Stanislav Fremr     

1946 - 1954           předseda MNV František Bílek     

1954 - 1957           předseda MNV Jan Raizl               

1957 - 1960           předseda MNV Josef Reindl          

1960 - 1964           předseda MNV Josef Černý           

1964 - 1971           předseda MNV Jaroslav Cink        

1971 - 1974           předseda MNV Josef Grgurič        

1974 - 1981           předseda MNV Jiří Košař              

1981 - 1986           předseda MNV Václav Skala        

1986 - 1990           předseda MNV Jaroslav Trnka     

1990                       předseda MNV Oldřich Kučera    

1990 - 1998           starosta Vítězslav Fremr               

1998 - 2002           starosta ing. Josef Pečený             

2002 - 2006           starosta Roman Benda 

2006 -                     starosta ing. Václav Štětina