Obsah

SMLOUVY

2022

l. etapa obnovy kaple - oprava plechové střešní krytiny a odvodnění kaple.pdf (4.56 MB)

Pocta obětem válek.pdf (4.18 MB)

Rozšíření kamerového systému a umístění ukazatele rychlosti ve Sťáhlavech.pdf (3.04 MB)

Rozšíření vodovodu a kanalizace Šťáhlavy.pdf (4.3 MB)

Sportoviště v areálu ZŠ Šťáhlavy - 2. etapa.pdf (3.09 MB)

LOGO PUBLICITY

2022

Šťáhlavy Palackého 440 - energetické úspory FS.pdf (688.79 kB)

Knihovna Šťáhlavice.pdf (71.04 kB)

2021

Celkové restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.č. 59.pdf (131.76 kB)

Návrat sv. Jana Nepomuckého do barokních Šťáhlav.pdf (198.5 kB)

Rozšíření a vybudování dětského hřiště.jpg (347.3 kB)

Oprava místních komunikací – ul. Na Kukačce a Na Potoce.pdf (553.55 kB)

2020

Zateplení bytového domu - Komenského 587 Šťáhlavy.pdf (73.29 kB)

Šťáhlavy - lesní tůně, II. etapa.pdf (488.77 kB)

Atletická rovinka s doskočištěm - areál ZŠ Šťáhlavy.pdf (224.47 kB)

Obec Šťáhlavy – Rozšíření vodovodní sítě do ulic Na Řežábu, Špilarova.pdf (160.45 kB)

Oplocování lesních kultur.pdf (125.21 kB)

Oprava cisternové automobilové stříkačky.pdf (128.38 kB)

Oprava chodníků a pískovišť v areálu MŠ.pdf (150.32 kB)

Oslavy 75 let od osvobození Šťáhlav americkou armádou.pdf (128.38 kB)

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020.pdf (128.2 kB)

Projektová dokumentace na propojení Starého Plzence se Šťáhlavami – DUR.pdf (168.24 kB)

Šťáhlavická cesta ke křížku.pdf (195.53 kB)

Šťáhlavy – oprava cest pro cyklotrasu Plzeň-Brdy.pdf (132.51 kB)

Šťáhlavy – Rekonstrukce požární zbrojnice.pdf (131.96 kB)

ŠŤÁHLAVY - ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ DO ULIC LEGIONÁŘSKÁ,.pdf (114.25 kB)

ŠŤÁHLAVY – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE UL. KOZELSKÁ, NA BORU.pdf (114.12 kB)

Šťáhlavy - Zahradní úpravy u bytových domů a dosadby na veřejnosti přístupných lokalitách.pdf (151.34 kB)

2019

Kanalizace Na Řežábu - Šťáhlavy.pdf (317.08 kB)

Kniha o obci Šťáhlavy – „Šťáhlavy – pohled do historie“.pdf (311.64 kB)

Oprava hřbitovní zdi – 2. etapa.pdf (357.61 kB)

Šťáhlavy, památník obětem 2. sv. války.pdf (314.38 kB)

2018

Hraběcí alej revitalizace stromořadí.pdf (347.59 kB)

Oprava hřbitovní zdi – 1. etapa.pdf (358.27 kB)

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018 .pdf (314.44 kB)

Revitalizace areálu Minigolf Pohoda.pdf (313.37 kB)

Vodovodní řady v Obci Šťáhlavy.pdf (412.19 kB)

Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů.pdf (317.91 kB)