Obsah

Tísňová volání, hlášení poruch a havárií

Tísňové volání (jednotné evropské číslo): 112

Rychlá záchranná služba: 155

Policie: 158

Hasiči: 150

Elektrický proud ČEZ: 800 850 860

Plyn: 1239

Voda ČEVAK: 800 120 112

 

Důležité odkazy

 

Policie ČR - obvodní odd. Plzeň 2 Slovany - Obvodní oddělení Plzeň 2 - Policie České republiky

Zdravotnická záchranná  služba Plzeňského kraje - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (zzspk.cz)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - HZS Plzeňského kraje - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

Krizový portál Plzeňského kraje - Krizový portál (plzensky-kraj.cz)

Tísňové linky - Tísňové linky a linky pomoci v krizi - Policie České republiky

Bezpečnostní informační systém - Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz)

Portál veřejné správy - životní situace: gov.cz - Portál veřejné správy

MVČR - životní situace - Občan na úřadě - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Finanční správa - životní situace - Životní situace | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)