Obsah

 

                                         #

        Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 Pracoviště Czech POINTU je na Obecním úřadu ve Šťáhlavech, Masarykova 169 - v kanceláři matriky.

Lze tu získat na počkání ověřené výpisy z veřejných i neveřejných evidencí:

         *  výpisy z rejstříku trestů

         *  výpisy z rejstříku trestů právnických osob

         *  výpisy z obchodního rejstříku

         *  výpisy ze živnostenského rejstříku

         *  výpisy z katastru nemovitostí

         *  výpisy z evidence bodů - řidiči 

         *  výpisy z insolvenčního rejstříku

         *  výpis údajů z registru osob

         *  výpis o využití údajů z registru obyvatel

         *  žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

         *  konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak

         *  podání žádosti o zřízení datové schránky fyz. osoby

         *  zneplatnění přístupových údajů k DS a vydání nových

         *  přidání pověřené osoby k přístupu do DS

         *  vydání dokladu přidělení identifikačního čísla

                

Úřední hodiny, kdy lze získat ověřené výpisy:

Pondělí a středa       8.00-12.00            13.00 -17.00

Po předchozí domluvě s pracovnicemi matriky (telefon 377969079) lze ověřené výpisy vydat i mimo úřední hodiny.

 

Správní poplatky:

výpis z rejstříku trestů .............................................................. 100,- Kč

výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního
rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z evidence

bodů řidiče a ostatní výpisy                      1. strana  ...................100,- Kč 
                                                              2. a každá další strana  50,- Kč

 konverze dokumentů                                                                  30,-/stránku

 

Jaké doklady žadatelé o výpis doloží:

a) ověřené výpisy z veřejných evidencí:

    U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit

    kritéria pro vyhledání svého požadavku:

    Obchodní rejstřík:      IČ subjektu

    Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele

    Katastr nemovitostí:   Název katastrálního území, číslo listu vlastnictví, číslo pozemku,

                                    číslo budovy

b) ověřený výpis z rejstříku trestů

     Při vydání ověřeného výpisu z RT je nutno podepsat písemnou žádost a doložit

     totožnost žadatele, kterého se výpis týká platným osobním dokladem - občanským

     průkazem nebo pasem. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení

     k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. 

     Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc

     a prokázat svoji totožnost.

 

Podrobnější informace k projektu naleznete na http://www.czechpoint.cz/