Obsah

Formuláře ke stažení:

DOTACE

Žádost o poskytnutí dotace na kulturní akci

Žádost o poskytnutí dotace (fyzické osoby, malé spolky)

Čestné prohlášení (fyzické osoby, malé spolky) - vyúčtování dotace  

Žádost o poskytnutí dotace (tělovýchovné jednoty)

Dotazník pro sportovní organizace

Dotazník pro sportovní organizace (TJ, SK) žádající o dotaci

MATRIKA

Dotazník k uzavření manželství

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

Svědci

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu osobně

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu poštou.doc 

Žádost o změnu jména - příjmení

Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého dítěte do 15 let

Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého 15-18 let

Souhlas zák. zástupce se změnou jména-příjmení nezletilého dítěte

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Souhlas s pozváním na Vítání občánků

Žádost o doslovný výpis z knihy manželství

Žádost o doslovný výpis z knihy narození

Žádost o doslovný výpis z knihy úmrtí

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a sbírky listin pro osobu, které se zápis netýká

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a sbírky listin pro osobu, které se zápis týká

EVIDENCE OBYVATEL

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Žádost o vydání voličského průkazu

POPLATEK ZE PSŮ

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Odpady - Ohlášení plátce poplatku

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ STROMŮ

Žádost o povolení kácení stromů

KANALIZACE - ZMĚNA POČTU OSOB

ZMĚNA POČTU OSOB - kanalizace

NÁVRH NA POŘÍZRNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh na pořízení změny územního plánu

BYTY

Žádost o pronájem bytu.docx (18.28 kB)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Doklad o výši příjmů.docx (21.78 kB)