Obsah

Formuláře ke stažení:

Dotazník k uzavření manželství

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

Svědci

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu osobně

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu poštou

Žádost o změnu jména - příjmení

Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého dítěte do 15 let

Žádost o změnu jména-příjmení nezletilého 15-18 let

Souhlas zák. zástupce se změnou jména-příjmení nezletilého dítěte

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Souhlas s pozváním na Vítání občánků

Žádost o doslovný výpis z knihy manželství

Žádost o doslovný výpis z knihy narození

Žádost o doslovný výpis z knihy úmrtí

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a sbírky listin pro osobu, které se zápis netýká doc (51 kB)

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a sbírky listin pro osobu, které se zápis týká.doc (51 kB)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Odpady - Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti

Žádost o povolení kácení stromů

Dotazník pro sportovní organizace (TJ, SK) žádající o dotaci

ZMĚNA POČTU OSOB - kanalizace.

Návrh na pořízení změny územního plánu