Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 05.12.2022 21.12.2022
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Chválenice 05.12.2022 30.12.2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 05.12.2022 21.12.2022
Záměr obce směnit obecní pozemek 02.12.2022 18.12.2022
Rozpočet obce Šťáhlavy na rok 2023 - N Á V R H 02.12.2022 18.12.2022
Záměr obce odprodat pozemky pod chatami 02.12.2022 18.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Šťáhlavy na rok 2023 až 2025 v tis. Kč - Návrh 02.12.2022 18.12.2022
Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.11.2022 29.01.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 22.11.2022 08.12.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 11.11.2022 29.01.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob 30.05.2022
.
Veřejná vyhláška - výzva 27.05.2022 27.06.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 11.05.2022 31.12.2023
.
1021 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
1019 - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2019 25.03.2019 31.12.2023
907 - Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2018 05.03.2018 01.01.2024
867 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.8.2017 20.09.2017 01.01.2024
802 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 03.03.2017
691 - Agenda nedostatečně označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2016 16.03.2016 01.01.2024
658 - Agenda nedostatečně označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2015 05.10.2015 01.01.2024

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2022.10.24. - Usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce Štáhlavy 27.10.2022
.
2022.09.19. - Usnesení z XXV. řádného zasedání ZO + Zápis 22.09.2022
.
2022.06.29 - Usnesení z XXIV. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 01.07.2022
2022.05.25 - Usnesení z XXIII. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 30.05.2022
.
2022.04.20 - Usnesení z XXII. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 27.04.2022
2022.03.02 - Usnesení z XXI. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 04.03.2022
2021.12.15. - Usnesení z XX. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 17.12.2021
2021.11.24. Usnesení z XIX. mimořádného zasedání ZO + Zápis 26.11.2021
2021.09.29. Usnesení z XVIII. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 06.10.2021
2021.07.15 - Usnesení z XVII. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 20.07.2021
2021 23.06 - Usnesení z XVI. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 24.06.2021
2021 28.04 - Usnesení z XV.řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 03.05.2021
2021 01.13 Usnesení ze XIV. mimořádného zasedání ZO + Zápis 14.01.2021
2020 12.16 Usnesení z XIII. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 18.12.2020
2020 09.25 Usnesení z XII. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 07.10.2020
2020 09.16 - Usnesení z XI. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 21.09.2020
2020 06.17 - Usnesení z X. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 19.06.2020
2020 01.23 - Usnesení z IX. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 24.01.2020
2019 12.18. - Usnesení z VIII.řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 20.12.2019
2019 11.20. - Usnesení ze VII. mimořádného zasedání ZO + zápis ze zasedání ZO 27.11.2019
2019 09.25. - Usnesení z VI. řádného zasedání ZO + zápis 27.09.2019
2019 06.26 - Usnesení z V. řádného zasedání ZO + Zápis 08.07.2019
2019.06.05 - Usnesení ze IV. mimořádného zasedání ZO + zápis 17.06.2019
2019.04.17 - Usnesení z III. řádného zasedání ZO + příloha + zápis 24.04.2019
2019.02.13 - Usnesení z II. mimořádného zasedání ZO + zápis ze zasedání ZO 14.02.2019
2018.12.19 - I. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2018
2018.10.31 - Usnesení z UZO + zápis z UZO 22.11.2018
2018.09.19 - XX. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 24.09.2018
2018.08.22. - XIX. mimořádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 04.09.2018
2018.06.27 - XVIII řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 29.06.2018
2018.03.28. - XVII. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 04.04.2018
2017.12.18 - XVI. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2017
2017.09.20. -XV. řádné usnesení  ZO + zápis ze zasedání ZO 22.09.2017
2017.06.28 - XIV. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 29.06.2017
2017.04.19 - XIII. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 27.04.2017
2017.1.25 - XII. mimořádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 27.01.2017
2016.12.14 - XI. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2016
2016.10.19 - X. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 31.10.2016
2016.06.29 - IX. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 04.07.2016
2016.04.27 - VIII. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 02.05.2016
2016.02.17 - VII. mimořádné ZO + zápis 22.02.2016
2015.12.16 - VI. řádné zasedání ZO + zápis 21.12.2015
2015.09.23.-V. řádné usnesení ZO + zápis 30.09.2015
2015.06.24 - IV. řádné usnesení ZO Šťáhlavy+zápis 26.06.2015
2015.04.22 - III. mimořádné usnesení ZO + zápis 28.05.2015
2015.03.25 - II. řádné usnesení ZO + zápis 30.03.2015
2014.12.17 - I.řádné usnesení ZO + zápis 22.12.2014
2014.11.05 - Ustavující zasedání + zápis z ustavujícícho ZO 07.11.2014
2014.09.24.-XXIV. řádné 29.09.2014
2014.07.30.-XXIII. mimořádné 31.07.2014
2014.06.30 - XXII. řádné 03.07.2014
2014.03.26 - Usnesení - XXI. řádné 31.03.2014
2014.01.29 - Usnesení XX. mimořádné 31.01.2014

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2022 -2 - Požární řád obce č. 2/2022 19.09.2022
.
2021 -3 -Obecně závazná vyhláška obce Šťáhlavy č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 15.12.2021
2021-1 - Obecně závazná vyhláška obce Šťáhlavy č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 29.11.2021
2021 - 2 - Obecně závazná vyhláška obce Šťáhlavy č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 29.11.2021
1994 - 5 Obecně závazná vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 22.02.2021
2019 - 6 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 19.12.2019
2019 - 7 - Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19.12.2019
2019 - 8 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů 19.12.2019
2019 - 3 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - Stanovení společného školského obvodu 26.09.2019
2019 - 1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu + příloha 06.06.2019
2019 - 2 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o regulaci hlučných činností 06.06.2019
2017-1 - Vyhláška, kterou se ruší OZV 1/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných tanečních zábav 21.04.2017
2012-3 - kterou se upravuje spalování suchých rostlinných materiálů v obci Šťáhlavy 08.10.2012
2008-1 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 26.06.2008
2003-1 o l.změně územního plánu 22.02.2003
Nařízení 3-02-ochrana travnatých pásů mezi nemovitostmi 23.09.2002

Veřejnoprávní smlouvy

Jiné předpisy obce

Plány