Obsah

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v obci Šťáhlavy je společnost ČEVAK, a. s.

https://www.cevak.cz/

Veškeré kontakty na firmu i aktuální cenu vodného a stočného najdete zde:

https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=163155

 

STOČNÉ - UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST HLÁSIT POČET OSOB

Platba stočného se tam, kde obyvatelé využívají svých studní nebo mají vodovodní přípojku jen jako záložní zdroj, odvíjí od počtu osob žijících v dané nemovitosti (dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a dle přílohy č.12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.).

Stočné je povinen platit každý obyvatel každé nemovitosti, která je napojena na veřejnou kanalizační síť. Platit musí i děti bydlící v objektu a i osoby, které v objektu bydlí, přestože v něm nemají trvalý pobyt. U rekreačních objektů napojených na kanalizaci je to řešeno poměrným způsobem.

Změny počtu osob pro fakturaci je potřeba písemně nahlásit na tomto formuláři. Vyplněný a podepsaný formulář lze donést na OÚ, poslat naskenovaný na OÚ nebo na ČEVAK a.s .

ZMĚNA POČTU OSOB - kanalizace