Obsah

Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena Ceníkem, který schválila Rada obce Šťáhlavy

dne 18. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020 a tvoří ji:

nájemné za místo na pohřebišti              20,- Kč za  1 m2 a rok  

za služby spojené s nájmem místa        100,- Kč za rok.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 5 let.   

 

Řád pohřebiště je uveden na úřední desce - Jiné předpisy obce.