Obsah

 

POPLATEK ZE PSŮ

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa .....................................................................................200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............300 Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ........................100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.......150 Kč

 

Poplatek můžete zaplatit na OÚ ve Šťáhlavech (matrika) nebo převodem na bankovní účet obce 0725700389/0800, v.s. 1341 (do poznámky napsat jméno plátce a č.p.)

Výše poplatků je platná od 1.1.2020 a řídí se Obecně závaznou vyhláškou č.6/2019 o místním poplatku ze psů.

Při platbě občané vyplní tiskopis „Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“, který je k vyzvednutí zde: tiskopis zde ke stažení  nebo ke stažení na webových stránkách obce.