Obsah

R.O. Šťáhlavy schválila dne 26.4.2017 výši úplaty za stavební suť takto: 

10,-Kč za množství stavební suti odpovídající 1 běžnému kbelíku

30,-Kč za množství stavební suti odpovídající 1 běžnému stavebnímu kolečku

150,-Kč za množství stavební suti odpovídající 1 běžnému přívěsu za osobní automobil

Výše úplaty za stavební suť ukládanou občany obce Šťáhlavy a Šťáhlavice ve sběrném dvoře (SD)  je 0,60 Kč/kg.

V případě množství suti dovezené ve velkém přívěsu za osobní automobil obsluha SD úplatu na základě odborného odhadu přiměřeným způsobem navýší.

Ukládání velkého množství odpadu do SD

Z kapacitních důvodu je obsluha SD oprávněna odmítnou příliš velké množství jakéhokoliv odpadu dovezeného jedním občanem za den. Za běžné množství odpadu se považuje 1 přívěs za osobní automobil za den. Větší množství za den je možné dovézt do SD pouze po dohodě s obsluhou SD.

Ukládání větví do SD:

V případě větví ze stromů je z kapacitních důvodu občan povinen větve nařezat na délku max. 1m.