Obsah

Symboly obce

Znak obce  

Znak kombinuje rodové erby Kokořovců z Kokořova a Černínů z Chudenic. 
Oba rody patří k nejvýznamnějším držitelům Šťáhlav.
Kokořovci z Kokořova měli znak červeno-černě polceného štítu a v klenotu, na přilbici s přikryvadly černo-červenými, shodně zbarvené býčí rohy, mezi kterými bylo pět (1,3,1) stříbrných, vzájemně se dotýkajících koulí.
Černínové z Chudenic, užívali znaku polceného štítu, vpravo červeného a vlevo modrého s třemi stříbrnými břevny.
 
Polcený štít, v pravém černo-červeně polceném poli pět stříbrných koulí do kříže, v levém modrém poli tři stříbrná břevna

                                    z

Prapor obce

List tvoří dva žerďové pruhy, černý a červený. Každý jednu čtvrtinu délky listu a sedm vodorovných, střídavě modrých a bílých pruhů. Přes černý a červený pruh, uprostřed pět (1,3,1) bílých kruhových vzájemně se dotýkajících polí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

                     v

        listina o udělení  zde ke stažení