Obsah

Certifikát

V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých jsme společně dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosáhli jsme úspor, které představují emise COekv. 185,819 tun a úspor energie ve výši 4 240 509 MJ.

Děkujeme, že třídíte společně s námi odpad!