Obsah

Poplatek za odpad pro rok 2024

Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2023

 

52 svozů – 1x týdně celý rok                                    4.992,-  

42 svozů – 1x za 14 dnů v létě, 1x týdně v zimě   4.032,-    

26 svozů – 1x za 14 dní celý rok                              2.496,-    

1x za 4 týdny                                                              1.248,-

 

576,-  – vlastníci chat a chalup trvale neobydlených

Splatnost: 29.2.2024.

 

Možnosti platby:

 a) v hotovosti na obecním úřadu v kanceláři matriky

 b) bezhotovostně nebo složenkou na účet obce

 c) platební kartou přes terminál

 

 č. 725700389/0800. Je nutné uvést správný variabilní symbol (VS), který se tvoří takto:

Rodinné domy s číslem popisným trvale obydlené a chalupy s číslem popisným trvale neobydlené – VS je 8místný

První číslo je pro rozlišení Šťáhlav a Šťáhlavic. Pro Šťáhlavy je 1, pro Šťáhlavice 2. Dále následuje čtyřčíslí 3722. Poslední trojčíslí tvoří číslo domu.

Příklad: dům č.p. 169 Šťáhlavy - VS 13722169, dům č.p. 65 Šťáhlavice – VS  23722065.

Příklad: chalupa s č. p. 7 v části obce Šťáhlavy – VS 13722007, chalupa s č. p. 10 v části obce Šťáhlavice – VS 23722010.

Rekreační chaty a chalupy s číslem evidenčním – VS je 7místný. První čtyři číslice jsou jednotné 3722 a poslední trojčíslí tvoří číslo chaty. Pokud je číslo chaty jednomístné nebo dvojmístné, bude před ním jedna nebo dvě nuly.

Příklad: chata s č. e. 7: variabilní symbol 3722007, chata s č. e. 350: variabilní symbol 3722350.

 

Variabilní symboly je potřeba psát pečlivě, aby bylo dohledatelné, ke které nemovitosti platba patří. Pro jistotu je možné na složenku nebo do poznámky uvést jméno poplatníka, číslo chaty nebo jiné upřesnění.

Povinnost ohlášení poplatku:

Opětovně platí povinnost vyplnit tiskopis „Ohlášení plátce poplatku“, a to pouze v případě, že oproti loňskému roku nastala změna. Tiskopis lze odevzdat na matrice, poslat poštou nebo zaslat na e-mail: matrika@stahlavy.cz  Tiskopis naleznete v kanceláři matriky OÚ.

V případě nejasností s tvorbou variabilního symbolu volejte na t. č. 377 969 079 nebo pište na e-mail: matrika@stahlavy.cz

V případě úhrady poplatku za odpad bezhotovostně, je nutné si známku vyzvednout, až po připsání částky na účet obce, jinak nebude známka na popelnici vydána. Obvykle cca 3 dny po úhradě.