Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Obecní úřad

                         

Obec Šťáhlavy
leží 14 km jižně od města Plzně v údolí řeky Úslavy. Západně se nad údolím zdvihá vrch Radyně se stejnojmennou tvrzí a po pravém břehu řeky se táhne rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd zasahujícího až k Rokycansku, k němuž náležela obec až do roku 1949. Dle historických pramenů bylo území obce osídleno již v 5. tisíciletí př. n. l.
První písemná zmínka o šťáhlavské obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I., syn Přemysla Otakara I., kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni výměnou za osadu Benešovice u Stříbra. Tak tedy získala obec svoji pevnou historickou podobu.
Krátké období, zhruba půl století, patřily Šťáhlavy k nové Plzni, která byla založena roku 1295 za vlády Václava II. Do poloviny 15. století byl pak šťáhlavský majetek v držení vladyků. Prvním byl v roce 1318 jakýsi Beneda a dalšími pak Mareš, Ješek, Hynek a Vyšemír. V té době byly ke Šťáhlavům připojeny vsi Lhůta, Kamýk a Neslívy. Od poloviny 15. století náležela obec rodu Doupovců z Doupova, kteří jednotlivé díly Šťáhlav sjednotili a nechali v místě dnešní zahrady patřící k restauraci "U Radyně" postavit tvrz.
                                 zobrazit více....

   

 

16. - 26. 1. 2017

Pozvánka na XII. mimořádné zasedání zastupitelstva obce Šťáhlavy

Úřední deskaZobrazit více

13. 1. 2017

ČD - Přehled výluk

Aktuální informace OÚZobrazit více

12. - 28. 1. 2017

788 - KÚPK - Výzva - Návrh opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

10. 1. 2017

Vánoční koncert tzv. Rybovka

Aktuální informace OÚZobrazit více

6. - 22. 1. 2017

787 - Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení

Úřední deskaZobrazit více

5. 1. 2017

Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2017

Aktuální informace OÚZobrazit více

5. - 21. 1. 2017

786- KÚPK- Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území-Úslava

Úřední deskaZobrazit více

5. - 21. 1. 2017

785 - MmP - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Úřední deskaZobrazit více

4. - 20. 1. 2017

784 - MmP - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Úřední deskaZobrazit více

2. - 18. 1. 2017

783 - OÚ Šťáhlavy - Záměr obce pronajmout pozemky

Úřední deskaZobrazit více

28. 12. 2016

Poradenství v sociálních záležitostech

Aktuální informace OÚZobrazit více

20. 12. 2016

Čevak - Ceny vodného a stočného na rok 2017

Aktuální informace OÚZobrazit více

20. 12. 2016

Přednáška - Mezi Hůrkou - Kozlem a Radyní

Aktuální informace OÚZobrazit více

13. 12. 2016

Svozový kalendář Šťáhlavice - rok 2017

Aktuální informace OÚZobrazit více

13. 12. 2016

Svozový kalendář Šťáhlavy - rok 2017

Aktuální informace OÚZobrazit více

12. 12. 2016

Prodej známek na popelnice

Aktuální informace OÚZobrazit více

15. 7. 2016 - 31. 12. 2017

722 - Oznámení - Doručování osobám s evidovaným údajem o trvalém pobytu na ohlašovně

Úřední deskaZobrazit více