Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Obecní úřad

                         

Obec Šťáhlavy
leží 14 km jižně od města Plzně v údolí řeky Úslavy. Západně se nad údolím zdvihá vrch Radyně se stejnojmennou tvrzí a po pravém břehu řeky se táhne rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd zasahujícího až k Rokycansku, k němuž náležela obec až do roku 1949. Dle historických pramenů bylo území obce osídleno již v 5. tisíciletí př. n. l.
První písemná zmínka o šťáhlavské obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I., syn Přemysla Otakara I., kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni výměnou za osadu Benešovice u Stříbra. Tak tedy získala obec svoji pevnou historickou podobu.
Krátké období, zhruba půl století, patřily Šťáhlavy k nové Plzni, která byla založena roku 1295 za vlády Václava II. Do poloviny 15. století byl pak šťáhlavský majetek v držení vladyků. Prvním byl v roce 1318 jakýsi Beneda a dalšími pak Mareš, Ješek, Hynek a Vyšemír. V té době byly ke Šťáhlavům připojeny vsi Lhůta, Kamýk a Neslívy. Od poloviny 15. století náležela obec rodu Doupovců z Doupova, kteří jednotlivé díly Šťáhlav sjednotili a nechali v místě dnešní zahrady patřící k restauraci "U Radyně" postavit tvrz.
                                 zobrazit více....

   

 

22. 2. 2017

Přednáška - Peru - Vědomí předků v zakázané historii

Kulturní akce v okolíZobrazit více

20. 2. - 8. 3. 2017

799 - KÚPK - Odbor životního prostředí - Opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

25. 2. 2017

TJ Sokol Šťáhlavice- Dětský maškarní rej

Kulturní akceZobrazit více

25. 2. 2017

TJ Sokol Šťáhlavice- Maškarní bál

Kulturní akceZobrazit více

25. 2. 2017

Přednáška - Čína mezi tradicí a modernizací

Kulturní akceZobrazit více

27. 2. 2017

Divadelní spolek Církevního gymnázia Plzeň - České nebe

Kulturní akceZobrazit více

16. 2. 2017

Prodej známek na popelnice

Aktuální informace OÚZobrazit více

16. 2. - 4. 3. 2017

798 - KÚPK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Úslavy

Úřední deskaZobrazit více

14. 2. 2017

Kanalizace ul. U Pekárny a Palackého

AktuálníZobrazit více

13. 2. 2017

Výkup kožek

Aktuální informace OÚZobrazit více

13. 2. - 1. 3. 2017

797 - Oznámení - Záměr obce pronajmout část nebytových prostor

Úřední deskaZobrazit více

4. 3. 2017

SDH Šťáhlavy - Dětský maškarní bál

Kulturní akceZobrazit více

10. 2. 2017

Obec Chlum - Pronájem obecní hospody Chlum

Aktuální informace OÚZobrazit více

10. 2. 2017

Obec Žákava - Pronájem obecní hospody Žákava

Aktuální informace OÚZobrazit více

9. - 25. 2. 2017

796 - Záměr obce pronajmout pozemek

Úřední deskaZobrazit více

7. 2. 2017

Otevření prodejny Coop ve Šťáhlavicích

Aktuální informace OÚZobrazit více

7. - 23. 2. 2017

795 - Mm Plzeň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Úřední deskaZobrazit více

17. 3. 2017

Kulturní komise Śťáhlavy - Degustace rumunských vín

Kulturní akceZobrazit více

10. 1. 2017

Vánoční koncert tzv. Rybovka

Aktuální informace OÚZobrazit více

5. 1. 2017

Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2017

Aktuální informace OÚZobrazit více

28. 12. 2016

Poradenství v sociálních záležitostech

Aktuální informace OÚZobrazit více

15. 7. 2016 - 31. 12. 2017

722 - Oznámení - Doručování osobám s evidovaným údajem o trvalém pobytu na ohlašovně

Úřední deskaZobrazit více