Obsah

http://www.ekokom.cz/cz

 

Umístění kontejnerů na separovaný odpad
 

Šťáhlavy

Habrmanova – nad poštou

Komenského – u fary

Husova – u autobusové zastávky

U Hřiště – u tenis.kurtů

Habrmanova - u bytovek

Habrmanova – u bytovek u pole

Dr. Beneše – u garáží

Tylova

K Beránce

Táborská

Na Kukačce

Na Boru

Rašínova

Polní

V Zahradách

17. listopadu

Na Průhonu

Seifertova

Na Potoce

Legionářská

Žižkova

Nezbavětická

 

Šťáhlavice

u bývalé školy

U nádrže

V části u parkoviště

Na návsi u kontejnerů

u č.p. 106 - Kolečko


 

Sběrný dvůr – provozní doba 

Letní období          Pondělí, Středa             10:00 - 18:00 hod.

                                  Sobota                              8:00 - 13: 00 hod.

 

Zimní období         Pondělí, Středa              9:00 - 17:00 hod.

                                  Sobota                               8:00 - 13:00 hod.