Obsah

Zastupitelstvo obce Šťáhlavy schválilo dne 19.10.2016 nové obecně závazné vyhlášky: 3/2016 o systému nakládání s komunálním odpadem a 4/2016 o poplatku za komunální odpad. Každý poplatník by měl splnit ohlašovací povinnost. Můžete využít tiskopisu "Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti". Vyplněný tiskopis můžete odevzdat na Obecním úřadu Šťáhlavy při hrazení poplatku od ledna 2017.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti - zde ke stažení