Obsah

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V přiloženém osvědčení EKO-KOM jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jsme společně dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Dosáhli jsme úspor, které představují emise COekv. 195,756 tun a úspor energie ve výši 4 722 725 MJ.

Děkujeme, že třídíte společně s námi odpad!