Šťáhlavy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Program zlepšování kvality ovzduší

 

Časový plán provádění opatření Obec Šťáhlavy

Program zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad CZ03

 

Dne 27.ledna 2021 byl vydán ve Věstníku MŽP Program zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad CZ03 s názvem PZKO 2020+. Dle tohoto programu  zveřejňuje obec Šťáhlavy, po schválení Radou obce Šťáhlavy, svůj "Časový plán pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší . Tento je v souladu s ust. § 9, odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Na stránkách obce Šťáhlavy budou postupně zveřejňovány informace týkající se provozu zdrojů, kontrol a dotací, souvisejících s plněním Časového plánu.

Stručné informace o správném vytápění najdete v  MŽP "Jak správně topit a ušetřit"

Osvětové informace  v zábavné formě naleznete v komiksu Smokeman.

Další informace můžete nalézt na stránkách ministerstva životního prostředí Lokální topeniště - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz).

Cílem Programu zlepšování kvality ovzduší  - PROGRAM (mzp.cz.) v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území zóny Jihozápad CZ03.

V návaznosti na vyhlášení PZKO 2020+ ve Věstníku MŽP jsou obce a kraj, kterým bylo v PZKO 2020+ uloženo provádění opatření v něm obsažených, povinni vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO 2020+ ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přílohy

Program zlepšování kvality ovzduší

Smokeman

 

 

Zodpovídá: Správce Webu