Obsah

  • Není-li to nezbytné, nejezděte zbytečně k ukrajinským hranicím, velký nával lidí i automobilů z obou stran blokuje průjezdnost silnic a tím i poskytování rychlé pomoci.
  • Chcete-li pomoci, upřednostňujte finanční pomoc, z materiální pomoci především deky, jídlo a hygienické potřeby.