Obsah

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa ..............................................................................200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........300 Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,kterým je osoba starší 65 let.......150 Kč.