Obsah

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa ..............................................................................200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........300 Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .................100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.......150 Kč

 

Poplatek můžete zaplatit na OÚ ve Šťáhlavech (sekretariát) nebo převodem na účet obce 0725700389/0800, v.s. 1341 (do poznámky zapsat jméno plátce a č.p.)

 

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - tiskopis.doc (506 kB)