Obsah

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠŤÁHLAVY

Typ: ostatní
Od 27. 3. 2020 bude spuštěn rezervační systém pro osobní zapsání žáků do 1. ročníku. Oficiální zápis byl původně 2. 4. 2020. Vzhledem k událostem je možné zapsat žáky v termínu od 1. 4. - 8. 4. 2020 níže popsanými způsoby.
Jako termín zápisů, do kterého musí být přihlášky ve škole, je stanoveno datum 8. 4. 2020.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 30. 4. 2020 všemi možnými způsoby.
Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne z webových stránek jednotlivé školy nebo fyzicky vyzvedne ve škole a doručí do školy následujícími způsoby nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů: /8. 4. 2020/.
Možné způsoby podání žádosti:
• do datové schránky školy /ZŠ Šťáhlavy - 35vj454/
• poštou (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů)
• osobní podání: zde bude k dispozici elektronický rezervační systém, kde by si zákonní zástupci zarezervovali konkrétní čas, kdy se k zápisu dostaví. Vstupní prostor se upraví pro příchod jednotlivých rodičů včetně diskrétní zóny, která bude ohraničena páskou. Rodiče, kteří se dostaví osobně bez vyplněné a podepsané žádosti, dostanou na místě vytištěnou žádost, kterou si vyplní mimo prostory školy a po dohodě se školou dorazí v pozdějším čase tak, aby se před školou neshromažďovalo více rodičů, než je na příslušný termín přes rezervační systém objednáno. Doporučujeme, aby se dostavil pouze 1 zákonný zástupce s občanským průkazem. V přihlášce je tento faktor zohledněn.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu školy pod registračními čísly.

Dokumenty ke stažení: http://www.zsstahlavy.juhacr.net/
 


Vytvořeno: 24. 3. 2020
Poslední aktualizace: 24. 3. 2020 11:50
Autor: Správce Webu