Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
1146 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - Prodloužení vodovodu do ulice Komenského ve Šťáhlavech 30.06.2020 16.07.2020
1144 - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob 19.06.2020
1143 - POZVÁNKA - VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU RADYNĚ 15.06.2020 24.07.2020
1139 - Dražební vyhláška 03.06.2020 04.08.2020
1138 - Oznámení - Záměr obce pronajmout část nebytových prostor určených k podnikání č.p.55, Šťáhlavy 27.05.2020
1122 - Úřední hodiny OÚ Šťáhlavy po dobu krizového stavu 30.03.2020
1114 - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob 29.01.2020
1087 - Mikroregion Radyně - Rozpočet na rok 2020 - návrh 15.11.2019
1021 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
1019 - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.2.2019 25.03.2019 31.12.2023
982 - Mikroregion Radyně - Rozpočet na rok 2019 - návrh 21.11.2018
907 - Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2018 05.03.2018 01.01.2024
867 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.8.2017 20.09.2017 01.01.2024
802 - ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 03.03.2017
691 - Agenda nedostatečně označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2016 16.03.2016 01.01.2024
658 - Agenda nedostatečně označených osob v KN - aktualizace k 1.8.2015 05.10.2015 01.01.2024

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2020 06.17 - Usnesení z X. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 19.06.2020
2020 01.23 - Usnesení z IX. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 24.01.2020
2019 12.18. - Usnesení z VIII.řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis 20.12.2019
2019 11.20. - Usnesení ze VII. mimořádného zasedání ZO + zápis ze zasedání ZO 27.11.2019
2019 09.25. - Usnesení z VI. řádného zasedání ZO + zápis 27.09.2019
2019 06.26 - Usnesení z V. řádného zasedání ZO + Zápis 08.07.2019
2019.06.05 - Usnesení ze IV. mimořádného zasedání ZO + zápis 17.06.2019
2019.04.17 - Usnesení z III. řádného zasedání ZO + příloha + zápis 24.04.2019
2019.02.13 - Usnesení z II. mimořádného zasedání ZO + zápis ze zasedání ZO 14.02.2019
2018.12.19 - I. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2018
2018.10.31 - Usnesení z UZO + zápis z UZO 22.11.2018
2018.09.19 - XX. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 24.09.2018
2018.08.22. - XIX. mimořádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 04.09.2018
2018.06.27 - XVIII řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 29.06.2018
2018.03.28. - XVII. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 04.04.2018
2017.12.18 - XVI. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2017
2017.09.20. -XV. řádné usnesení  ZO + zápis ze zasedání ZO 22.09.2017
2017.06.28 - XIV. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 29.06.2017
2017.04.19 - XIII. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 27.04.2017
2017.1.25 - XII. mimořádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 27.01.2017
2016.12.14 - XI. řádné usnesení ZO + zápis ze zasedání ZO 21.12.2016
2016.10.19 - X. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 31.10.2016
2016.06.29 - IX. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 04.07.2016
2016.04.27 - VIII. řádné usnesení ZO + zápis zasedání ZO 02.05.2016
2016.02.17 - VII. mimořádné ZO + zápis 22.02.2016
2015.12.16 - VI. řádné zasedání ZO + zápis 21.12.2015
2015.09.23.-V. řádné usnesení ZO + zápis 30.09.2015
2015.06.24 - IV. řádné usnesení ZO Šťáhlavy+zápis 26.06.2015
2015.04.22 - III. mimořádné usnesení ZO + zápis 28.05.2015
2015.03.25 - II. řádné usnesení ZO + zápis 30.03.2015
2014.12.17 - I.řádné usnesení ZO + zápis 22.12.2014
2014.11.05 - Ustavující zasedání + zápis z ustavujícícho ZO 07.11.2014
2014.09.24.-XXIV. řádné 29.09.2014
2014.07.30.-XXIII. mimořádné 31.07.2014
2014.06.30 - XXII. řádné 03.07.2014
2014.03.26 - Usnesení - XXI. řádné 31.03.2014
2014.01.29 - Usnesení XX. mimořádné 31.01.2014

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2019 - 4 - Obecně závažná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šťáhlavy 19.12.2019
2019 - 5 - Obecně závažná vyhláška č. 5/2019, o poplatku za komunální odpad 19.12.2019
2019 - 6 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 19.12.2019
2019 - 7 - Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19.12.2019
2019 - 8 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů 19.12.2019
2019 - 3 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - Stanovení společného školského obvodu 26.09.2019
2019 - 1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu + příloha 06.06.2019
2019 - 2 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o regulaci hlučných činností 06.06.2019
2018 - 2 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o poplatku za komunální odpad 20.12.2018
2018 - 1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučnosti 29.03.2018
2017- 3 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o poplatku za komunální odpad 19.12.2017
2017 - 2 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučnosti 29.06.2017
2017-1 - Vyhláška, kterou se ruší OZV 1/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných tanečních zábav 21.04.2017
2016-3 - Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šťáhlavy 03.11.2016
2016-4 - Vyhláška o poplatku za komunální odpad 03.11.2016
2012-2 - o místních poplatcích 12.10.2012
2012-3 - kterou se upravuje spalování suchých rostlinných materiálů v obci Šťáhlavy 08.10.2012
2010-3 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Šťáhlavy a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 01.07.2010
2008-1 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 26.06.2008
2007-1 Požární řád obce 03.04.2007
2003-1 o l.změně územního plánu 22.02.2003
Nařízení 3-02-ochrana travnatých pásů mezi nemovitostmi 23.09.2002
Nařízení l-02 Řád pohřebiště 17.06.2002
1999-2 o zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období 09.02.1999
1992-5 o použití koeficientu pro výp. koeficientu daně z nemovitosti 13.01.1994

Veřejnoprávní smlouvy

Jiné předpisy obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Jednací řád Zastupitelstva obce 05.11.2018

Plány

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Strategický plán rozvoje obce na roky 2014 - 2020 01.06.2015